سکوی نئوفای هیراز در حال اجرای آزمایشی پلتفرم و اخذ مجوزات قانونی

وام با وثیقه فرش دستبافت

وام با رمزارز شما می توانید بدون فروش ارزهای دیجیتال خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت در زمینه رمزارزها هستید و نیاز…

وام با وثیقه خودرو

وام با رمزارز شما می توانید بدون فروش ارزهای دیجیتال خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت در زمینه رمزارزها هستید و نیاز…

وام با وثیقه طلا

وام با رمزارز شما می توانید بدون فروش ارزهای دیجیتال خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلند مدت در زمینه رمزارزها هستید و…

وام با وثیقه سیمکارت

وام با سیم کارت شما می توانید بدون فروش سیم کارت خود، هم از آن استفاده کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سیم کارت همراه اول با پیش شماره 0912 و کدهای 1 و…

وام با وثیقه ارز فیات

وام با ارز فیات شما می توانید بدون فروش ارزهای دلار یا یوروی خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت در زمینه ارزهای…