سکوی نئوفای هیراز در حال اجرای آزمایشی پلتفرم و اخذ مجوزات قانونی

وام با وثیقه فرش دستبافت

وام با رمزارز شما می توانید بدون فروش ارزهای دیجیتال خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت در زمینه رمزارزها هستید و نیاز…

وام با وثیقه خودرو

وام با رمزارز شما می توانید بدون فروش ارزهای دیجیتال خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت در زمینه رمزارزها هستید و نیاز…

وام با وثیقه طلا

وام با رمزارز شما می توانید بدون فروش ارزهای دیجیتال خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت در زمینه رمزارزها هستید و نیاز…

وام با وثیقه سیمکارت

وام با سیم کارت شما می توانید بدون فروش سیم کارت خود، هم از آن استفاده کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سیم کارت همراه اول با پیش شماره 0912 و کدهای 1 و…

وام با وثیقه ارز فیات

وام با ارز فیات شما می توانید بدون فروش ارزهای دلار یا یوروی خود، هم ارزش بلند مدت دارایی خود را حفظ کنید و هم نیازهای مالی ریالی خود را تامین کنید. اگر یک سرمایه گذار بلندمدت در زمینه ارزهای…